Úvodní strana » GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument popisuje způsob zpracování osobních údajů firmy "Černický s.r.o" na webových stránkách (dále jen "webové stránky").

1. Účel zpracování osobních údajů

Firma "Černický s.r.o." respektuje vaše soukromí a chápe důležitost ochrany vašich osobních údajů. Naše webové stránky poskytují různé služby a informace, které mohou vyžadovat sběr a zpracování osobních údajů. Tyto informace jsou získávány pouze za účelem provozování našich služeb a poskytování informací ve vztahu ke stavebním projektům, nabídkám pracovních příležitostí a dalším relevantním záležitostem souvisejícím s naším podnikáním.

2. Sběr a zpracování osobních údajů

Naše webové stránky mohou shromažďovat následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště)
  • Informace o pracovní historii (v případě zájmu o pracovní příležitosti)
  • Jiné dobrovolně poskytnuté informace

Tyto údaje mohou být získány formou kontaktních forem nebo prostřednictvím dobrovolného vyplnění formulářů na našich webových stránkách.

3. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s našimi vnitřními odděleními, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb a řízení podnikání. Můžeme také sdílet vaše údaje s externími dodavateli a partnery pro účely, jako například zpracování plateb či poskytování technické podpory. Všechny sdílené osobní údaje budou chráněny a použity v souladu s platnými právními předpisy a našimi interními politikami ochrany osobních údajů.

4. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely, pro které byly poskytnuty a v souladu s vaším souhlasem, pokud je požadován. Vaše údaje budou drženy v bezpečí a budou chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo krádeží za použití nezbytných bezpečnostních opatření.

5. Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který byly poskytnuty, nebo po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

6. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo:

  • žádat přístup k vašim osobním údajům,
  • požádat o opravu nebo výmaz vašich osobních údajů,
  • omezení zpracování vašich osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
  • přenést vaše osobní údaje k jiné organizaci,
  • odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

7. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů na našich webových stránkách, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích:

Černický s.r.o., IČ: 27093832, DIČ: CZ27093832
Adresa: S. K. Neumanna 561, 258 01 Vlašim
Telefon: +420 774 269 447, +420 776 098 867
E-mail: info@cernicky-stavby.cz

8. Účinnost dokumentu

Tento dokument je účinný od 1.2.2024 a je platný ve vztahu ke všem informacím a osobním údajům získaným na webových stránkách firmy "Černický - stavby s.r.o". Tento dokument může být pravidelně aktualizován v souladu s vývojem příslušných právních předpisů a naší interní politiky ochrany osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.